Øbro Træ Administration

Øbro Træ A/S er opbygget med decentrale afdelinger, som er lokalt forankret med hvert sit speciale. Den lokale forankring er vigtig for os, idet vi gerne vil være en både stærk og værdiskabende samarbejdspartner for vore kunder.

Vi vil dog forsat sikre vores omkostningseffektivitet både i administration-indkøb- og logistikopgaver med pakning og præcise leveringer af varer gennem vore afsætningskanaler.

Derfor har vi i 75 års jubilæumsåret opbygget et tværgående ” Task Force” som varetager koordination af ovennævnte funktionsområder.

Direktion: Uwe Plugge / Jesper Plugge / Jesper Olsen

Økonomi: Helle Jelved

Direktions/logistikassistent: Pia Henriksen

Kommercielle områder:  Michael Arent

Salg: Lars Thomsen

Indkøb: Jesper Olsen

IT-udvikling: Poul Vehn

Fællesområderne i økonomi – IT udvikling og Kommercielle aktiviteter har kontor på Greve Main 15, 2670 Greve.

Her finder du os